Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Cartel Foods Piotr Terlikowski  będący administratorem  strony www.hollypowder.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, proszę o kontakt poprzez podany adres e-mail: zamowienia@cartelfoods.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i każdorazowo zmiana ta zostanie pokazana na stronie. Przyczyną zmian mogą być okoliczności niezależne od administratora takie jak zmiany w obowiązujących przepisach prawa czy rozwój strony i używanie nowych narzędzi.

Dane osobowe, które zbieramy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., powszechnie znanym pod nazwą RODO.

 

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Cartel Foods Piotr Terlikowski  można skontaktować się telefonicznie pod nr + 48 604 937 261, w drodze korespondencji elektronicznej: (mail: zamowienia@cartelfoods.pl ) lub pisemnie na adres ul. Opolska 88 Walidrogi  46-050 Tarnów Opolski.

 

3. Rodzaj danych gromadzonych przez stronę Holly Powder

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, system operacyjny,
 • informacje o Twoich wizytach na stronie i korzystaniu ze strony, długość wizyty, ilość wyświetleń strony,
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam udostępnisz poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych na stronie hollypowder.pl tj.: nazwa firmy ,nip, imię nazwisko, dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres wysyłki , e-mail, numer rachunku bankowego (z którego dokonywane są wpłaty z tytułu świadczonych przez nas usług.

Gromadzimy i przechowujemy tylko dane udostępniane nam przez Ciebie. Nie gromadzimy danych osób, które nie wyraziły na to zgody, bądź danych osoby, które zostały udostępnione przez kogoś innego.

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji zamówień,
 • wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 • realizacji innych próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

5. Udostępnianie danych osobowych

W celu prowadzenia strony www.hollypowder.pl możliwe jest ujawnienie Twoich danych osobowych osobom prowadzącym stronę oraz podmiotom prowadzącym serwis strony www. Ponadto, dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in.:

 • w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, na mocy decyzji właściwego organu,
 • z powodu ochrony praw autorskich i innych praw strony hollypowder.pl

 

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych

 • dane przechowywane będą zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów informatycznych.

 

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług zawartych w pkt 4. lub usług powiązanych.

 

10. Informacje dodatkowe

 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Poznaj nasze marki: