Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

1.Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako ,,RODO”) jest Cartel Foods Piotr Terlikowski  (dalej również jako ,,ADO”).

 

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO Cartel Foods Piotr Terlikowski  można skontaktować się telefonicznie pod nr: 668202536 , w drodze korespondencji elektronicznej: (mail: beata.terlikowska@cartelfoods.pl ) lub pisemnie na adres ul. Opolska 88 Walidrogi  46-050 Tarnów Opolski

 

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza następujące dane:

  • nazwa firmy ,nip, imię nazwisko,
  • dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres wysyłki , e-mail,
  • numer rachunku bankowego (z którego dokonywane są wpłaty z tytułu świadczonych przez nas usług.

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • realizacja zamówienia
  • wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
  • realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji zamówień

 

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych

  • dane przechowywane będą zgodnie z wymogami przepisów prawa.
  • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów informatycznych.

 

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług zawartych w pkt 4. lub usług powiązanych.

 

10. Informacje dodatkowe

  • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
  • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

Poznaj nasze marki: